H&H 690

H&H690 är en manuell undertrycksmaskin – vår minsta och lättaste maskin för lägenhetssanering och dammbekämpning i byggnader < 35 m² (90 m³), luftväxling sker ca 6 x / h.

Kolla in och begär en offert

H&H800

Den manuella multifunktionella luftrenaren H&H800 är lämplig för bostadsrenovering, lägenhetssanering och dammbekämpning i bostäder < 40 m² (100 m³), luftväxling sker ca 6 x / h.

Kolla in och begär en offert

H&H 800s

H&H800s är en manuell multifunktionell luftrenare. H&H800s är en 800 som har en skärm, en integrerad digital precisionstryckmätare samt en energikonsumtions- och driftstimmätare.

Kolla in och begär en offert

H&H2500s

H&H2500s manuaalinen alipaineistaja. Alipaineistukseen ja pölyntorjuntaan huoneistosaneerauksissa < 160 m² (400 m³), ilma vaihtuu silloin noin 6 x / h.

Kolla in och begär en offert

H&H 5000

H&H5000 är en manuell undertrycksmaskin. För bildande av undertryck och dammbekämpning vid lägenhetssanering < 300 m² (750 m³), luftväxling sker ca 6 x / h.

Kolla in och begär en offert

H&H5000s1

H&H5000s1 IoT är en automatisk undertrycksmaskin. För bildande av undertryck och dammbekämpning vid lägenhetssanering < 300 m² (750 m³), luftväxling sker ca 6 x / h.

Kolla in och begär en offert

Tillbehör

Filter och tillbehör 2800, 5000, 5000S1 690-, 800-, 800s-, 2800-, 5000- och 5000s1.
Kolla in och begär en offert

En maskin – fyra användningsändamål

Undertrycksmaskin

Undertrycksmaskinen gör att finfördelat byggdamm inte kan sprida sig till andra rum. Dela in det område som ska repareras i sektioner med hjälp av arbetsplatsstolpar, plastväggar och dörrar med blixtlås. Den multifunktionella luftrenaren och undertrycksmaskinen kan placeras antingen innanför eller utanför området.

Luftrenare

När ett rum är stort så antingen kan man i allmänhet inte eller det lönar sig inte att dela in området och blåsa ut. Då är det bäst att placera luftrenaren så nära byggdammets källa som möjligt.

Fläkt

Man behöver ofta effektiverad ventilation för att färg eller spackel ska torka snabbare, eller för att få bort byggkemikaliers lösningsmedelsångor från arbetsutrymmet.

Luktborttagare

Med hjälp av det aktivkolfilter i G4-klassen som levereras som extrautrustning till undertrycksmaskinen kan dålig luft göras renare.

Hur ska jag dimensionera undertrycksmaskinerna för det utrymme som ska saneras?

Avgör först hur du vill dela in det utrymme som ska saneras. Beräkna därefter utrymmets volym (m³). Om byggherren vill ha en viss ventilationshastighet (till exempel 6 x /h), ange då utrymmets volymtal med x luftcirkulationshastighet. Det tal som du får är det minsta som undertrycksmaskinen måste producera (m³/h) med filter.

  • H&H 800 , G3+G4+H13 överför 720/580 m³ luft/h med nya filter/filter som bör bytas ut
  • H&H 2800, G3+G4+H13 överför 2800/1650 m³ luft/h med nya filter/filter som bör bytas ut
  • H&H 5000S, G3+G4+H13 överför 4375/2350 m³ luft/h med nya filter/filter som bör bytas ut

Vid dimensionering bör man i praktiken beakta filtrens smutsighet, anslutningsdelar och slangar. Alla dessa ökar luftmotståndet och på så sätt den luftmängd som undertrycksmaskinen producerar. Därför bör undertrycksmaskiner ’överdimensioneras’ från det optimala, så att man blir säker på att ventilationen är tillräcklig.

 

Tillräcklig undertrycksnivå

I asbestbyggnader är miniminivån -5 Pa och i krokidolitbyggnader -10 Pa. För byggnader där man vid kartläggning inte har upptäckt asbest gäller INGET undertrycksnivåkrav. Det är viktigt att undertrycket bevaras under hela rivningsarbetet. En lämplig nivå är -1-3 Pa.

Undertrycksnivån kan mätas med en separat datalogger (GDUA) från vilken undertrycksloggen kan överföras till en dator med programmet Meslog. I undertrycksmaskinerna H&H 2800S och 5000S hålls undertrycket automatiskt på rätt nivå och loggen kan överföras till en dator på samma sätt.
Det bästa sättet att få undertrycket att bevaras i ett utrymme som ska saneras är att täppa till läckor, till exempel springor i tillfälliga väggar, fönster- och dörrkarmar, samt täppa till ventilationsrör och be anställda stänga manhål. Ett tips: Om man framför ett manhål bygger ett mellanrum så att endast det ena manhålet är öppet åt gången, då kan undertrycket bara sjunka en aning när man rör sig genom manhålet.

Hur man bygger tillfälliga mellanväggar

Tillfälliga mellanväggar kan man bygga med hjälp av fjädrade monteringsstöd (GHDG001D) och byggnadsplast. Fogarna bör tejpas för att täppa till luftläckor. Tilluften till det utrymme som ska ha undertryck måste ändå skötas med en ventil, om utrymmet annars är mycket tätt. Ett för stort undertryck lösgör partiklar i konstruktioner, gör det svårt att öppna dörrar, förbrukar energi i onödan och kan förstöra tillfälliga väggar. Manhålen kan byggas med hjälp av plastdörrar med blixtlås (2313014C).

 

Skydd av gångvägar

I lägenheter bör gångvägarna skyddas för att trafik under arbetets gång inte ska skada golv- eller andra befintliga ytor. Områdena kan skyddas t.ex. med ett 1,0 m brett golvskydd (JM16050100, 50 m i en rulle). Den översta sidan är mjuk och porös och suger upp till exempel färgstänk, och med plastfoliesidan uppåt hålls golvskyddet på plats tack vare limytan på den mjuka undersidan.

 

Placering av undertrycksmaskinen

Om det utrymme som ska saneras eller delas in i sektioner är mycket litet, då är det skäl att placera undertrycksmaskinen utanför utrymmet. Då bör man använda anslutningsdelen (HH80001) och dragspelsslangen Compact (HH12505).

Om det finns tillräckligt med utrymme är det skäl att placera undertrycksmaskinen i det utrymme som ska saneras. Då blir effektförlusterna så små som möjligt.
För att det över huvud taget ska vara möjligt att åstadkomma undertryck måste luften i undertrycksmaskinen och det indelade utrymmet ledas antingen ut ur byggnaden eller in i andra rum i byggnaden. Då lönar det sig bäst att använda utloppsstrumpor (H&H 800: PE12505, H&H2800, 5000: PE200015).

Filter som bör användas

Om luften leds in i andra rum i byggnaden bör man använda G3+G4+H13-filter. Om luften kan ledas ut ur byggnaden bör man använda minst G3+G4. Om luften ska ledas ut i en trång innergård bör man använda G3+G4+F7. H&H-undertrycksmaskiner H&H FÅR INTE användas utan filter.


Asbestlagen i Finland 1.1.2016

Om en konstruktion som ska rivas är byggd före 1994 kan asbest förekomma i den. I praktiken bör man i alla sådana byggnader genomföra en asbestkartläggning, och utgående från den kan man göra en säker rivningsplan. Om asbest upptäcks vid kartläggningen får rivningen endast genomföras av auktoriserade asbestentreprenörer. Ytterligare uppgifter om detta finns i asbestlagen 684/2015, Statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten 798/2015 och meddelanden från Regionalförvaltningsverket.

I byggnader med asbest bör undertrycket vara ≥ 5 Pa, och vid krokidolit ≥ 10 Pa. Undertryck bör övervakas med en datalogger (GDUA) som varnar för för lågt undertryck och ur vilken data om undertryck under arbetet kan överföras till tidslinjen. Ett för stort undertryck (≥15 Pa) lösgör skadliga partiklar i konstruktioner som saneras, förstör tillfälliga väggar och gör det svårt att öppna dörrar.

 

Filter, slangar och anslutningsdelar

Varje filter, slang och anslutningsdel orsakar mottryck på maskinens motor. Alla ovannämnda minskar för sin del den luftmängd som undertrycksmaskinen producerar. När filtren så småningom blir smutsiga ökar deras motstånd och den luftmängd maskinen producerar minskar ytterligare. När mottrycket blir för stort stannar motorn.

Dataloggern GDUA för övervakning av undertryck

GDUA övervakar undertryck i byggnader där asbest förekommer och som ska rivas, registrerar förändringar som sker i undertrycket och larmar med en blinkande röd larmlampa om det förprogrammerade gränsvärdet (t.ex. 5 Pa) eventuellt underskrids. Man kan få dataloggern att spara med 1 sekunds till 2 timmars mellanrum och i minnet ryms 200.000 mätningsresultat som är bundna till tidslinjen. Dataloggern programmeras med ett loggprogram som kan laddas ner på www.hhtuonti.fi. Logginformation om GDUA överförs till datorn via en USB-anslutningssladd.

H&H-lågresistansfilter – lägre driftskostnader

Det mottryck som de nya filtren H&H G4, G4C, F7 och HEPA 13 orsakar är mycket lågt i jämförelse med de flesta motsvarande filter som finns på marknaden. Användning av lågresistansfilter innebär större användningskapacitet och därmed mer ekonomisk användning av filtren.

H&H Tuonti Espoo

Lanttikatu 1
02770 Espoo FIN

+358 9 5259 030

myynti@hhtuonti.fi

hhtuonti.fi

H&H Tuonti Oulu

Myyntimiehenkuja 10 C 4
90420 Oulu FIN

+358 9 5259 0328

myynti@hhtuonti.fi

hhtuonti.fi

suomalainen laatutuote
Copyright © 2024 H&H Tuonti