CLEAN AIR - YOUR SAFETY
Lähetä meille tarjouspyyntö

Tietosuoja ja evästeet

Asiakas- ja yhteystietorekisterien tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste päivitetty 25.5.2018

Rekisterin ylläpitäjä ja rekisteriasioiden yhteyshenkilö.

H&H Tuonti Oy, y-tunnus 2585045-8, Lanttikatu 1 02770 Espoo

martti.laaksonen@hhtuonti.fi

www.hhtuonti.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

H&H Tuonti Oy:n tuotteiden ja palveluiden parantaminen ja kehittäminen, sekä markkinointi ja uutisointi.

Rekisterin tietosisältö.

– Yrityksen nimi

– Yrityksen toimiala- ja osoitetiedot

– Henkilön etu- ja sukunimi

– Tehtävänimike

– Puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero

– Sähköpostiosoite

– Työskentelyala/tuotteet

Tietoja säilytetään toistaiseksi ja poistetaan rekisteristä henkilön tai hänen edustamansa organisaation pyynnöstä. Mikäli henkilön sähköpostiosoite ei toimi, asiakastiedot merkitään passiivisiksi. Passiiviset asiakastiedot poistetaan markkinointirekisteristä vuosittain.

Säännönmukaiset tietolähteet.

Asiakastiedon rekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Verkkosivujen seuranta ja -lomakkeet keräävät myös tietoja asiakkaan suostumuksella. Lisätakuukäytäntö säilyttää rekisteröineen asiakkaan tiedot asianmukaisessa portaalissa, josta ne ovat H&H Tuonnin saatavilla takuukorjauksia varten.

Huolto säilyttää asiakkaan tietoja työn kulun informointia varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoa luovutetaan vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten henkilön omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet.

Manuaalinen aineisto:

Mahdollinen manuaalinen arkistointi (paperimuodossa) hoidetaan H&H Tuonti Oy arkistointiohjeiden mukaisesti

Rekisterin tietosisältöä säilytetään palomuurein ja salatussa tiedostossa suojattuna yrityksemme palvelimella. Rekisterin sisältämien tietojen käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne yrityksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve ja oikeus käsitellä näitä tietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tallennetut tietonsa

– Tietojen luovutus/tarkistuspyyntö pitää tehdä kirjallisesti (sähköpostilla)
   ja tiedot lähetetään kirjallisesti, vasta kun tietojen pyytäjä on tunnistettu/
   varmistettu.

–  Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkistusoikeutta ei
   voisi toteuttaa

–  Tarkistettu tieto lähetetään asiakkaalle sähköpostilla

–  Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa

–  Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään yhden kuukauden kuluttua,
   riippuen kyselyn laajuudesta

https://tietosuoja.fi/oikeus-saada-tietoa-kasittelysta

Oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisua

– Korjauspyyntö tulee tehdä sähköpostilla

– Korjausoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu

– Tiedot korjataan viipymättä ajantaselle

– Tiedon korjaamisesta vastaa H&H Tuonti Oy:llä tehtävään nimetty henkilö

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

Muut henkilötietoon liittyvät asiat.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

H&H Tuonti Oy


Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä vierailijoiden laskemiseen ja vierailulähteiden määrittämiseen. Ne auttavat selvittämään mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten ja miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä.

Google Analytics tarjoaa tämän sivuston seurantapalvelun. Kerättyä dataa ei jaeta muille osapuolille. Vierailutiedot kerätään anonyymisti eikä vierailijoita pyritä tunnistamaan.

Sivustolla esiintyvät sosiaalisten medioiden tarjoamat ruudut saattavat kirjoittaa palvelukohtaisia evästeitä. Näillä palveluilla on omat selosteet niiden käyttämistä evästeistä.

Yleistä lisätietoa tietosuojasta.


Sivuston toteutus

Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Netello Systems Oy. Yritys on toiminut jo vuodesta 1999 erilaisten verkkopalveluiden ja yrityssivustojen parissa. Tällä hetkellä palvelutarjontaamme kuuluvat esimerkiksi yrityssivustojen hakukoneoptimointi ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävät verkkosivustot.

H&H Tuonti Espoo

Lanttikatu 1
02770 Espoo FIN

Puh. 09 5259 030

hhtuonti.fi

H&H Tuonti Oulu

Myyntimiehenkuja 10 C 4
90420 Oulu FIN

Puh. 050 414 1504

hhtuonti.fi

suomalainen laatutuote
Copyright © 2024 H&H Tuonti

Pyydä tarjous

Varaa esittely