Dataskydd och cookies

Redogörelse för dataskydd, kund- och kontaktinformationsregister

En redogörelse för register och dataskydd i enlighet med lagen om personuppgifter (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Redogörelsen för dataskydd uppdaterad 25.5.2018

Rekisterin ylläpitäjä ja rekisteriasioAnsvarig för registret och kontaktperson för registerärenden.

H&H Tuonti Oy, FO-nummer 2585045-8, Slantgatan 1 02770 Esbo

juuso.rasanen@hhtuonti.fi

www.hhtuonti.fi

Syftet med behandling av personuppgifter.

Förbättring och utveckling av H&H Tuonti Oy:s produkter och tjänster samt marknadsföring och nyhetsrapportering.

Registrets informationsinnehåll.

– Företagets namn

– Företagets verksamhetsområde och adressuppgifter

– Personers för- och efternamn

–  Befattningsbenämning

– Telefonnummer och/eller mobiltelefonnummer

– E-postadress

– Arbetsområde/produkter

Uppgifterna sparas tills vidare och avförs ur registret på begäran av en person eller den organisation som personen representerar. Ifall en persons e-postadress inte fungerar antecknas kunduppgifterna som passiva. Passiva kunduppgifter avförs ur marknadsföringsregistret årligen.

Stadgeenliga informationskällor.

Register över kunduppgifter samt övriga motsvarande offentliga och privata register. Uppföljningsblanketter på webbsidor samlar också uppgifter med kunders samtycke. Med extra garanti bevaras uppgifterna om en registrerad kund i rätt portal där H&H Tuonti kan hitta dem för garantireparationer.

Servicen sparar kunduppgifter för informering om arbetets gång.

Stadgeenligt överlämnande av uppgifter.

Uppgifter överlämnas inte till utomstående. Information överlämnas endast med anledning av lagstadgad anmälningsskyldighet, till exempel på en persons egen begäran eller en myndighetspersons lagstadgade begäran.

Överföring av uppgifter till länder utanför EU och EES.

Information överförs inte till länder som inte ingår i EU eller EES

Principerna för skydd av registret.

Manuellt material:

Eventuell manuell arkivering (i pappersform) sköts av H&H Tuonti Oy i enlighet med arkiveringsanvisningarna

Registrets informationsinnehåll förvaras bakom brandväggar och i en hemlig fil skyddad av företagets server. De som har rätt att använda den information som finns i registret och göra ändringar i kunduppgifter är endast de anställda som i samband med sitt arbete har behov och rätt att behandla dessa uppgifter. Dessa personer har tystnadsplikt. Varje person som använder systemet har ett eget användarnamn och ett eget lösenord.

Granskningsrätt

I regel har var och en rätt att granska sina personliga sparade uppgifter

– En begäran om överlämnande eller granskning av uppgifter bör göras skriftligt (per e-post)
   och de skriftliga uppgifterna skickas först när den som begärt dem har identifierats eller fastställts.

–  I registret finns inga uppgifter på vilka granskningsrätt inte kan tillämpas

–  Granskade uppgifter skickas till kunden per e-post

–  En begäran om granskning kan skickas kostnadsfritt en gång årligen

–  Man får svar på en begäran om granskning senast efter en månad, beroende på omfånget

https://tietosuoja.fi/oikeus-saada-tietoa-kasittelysta

Rätt att begära korrigering av uppgifter.

Var och en har rätt att begära korrigering av en felaktig uppgift i personregistret

– Begäran om korrigering bör skickas per e-post

– Rätten att begära korrigering förutsätter att personen har identifierats

– Uppgifterna korrigeras och uppdateras genast

– För korrigeringen svarar den person på H&H Tuonti Oy som utsetts till uppdraget

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

Övrigt i samband med personliga uppgifter.

Den registrerade har rätt att förbjuda registerföraren att behandla uppgifter om den registrerade för direktreklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring eller marknads- och opinionsundersökningar.

H&H Tuonti Oy


Cookies

Denna webbplats använder cookies för att räkna besökare och fastställa besökskällorna. De bidrar till att utreda vilka sidor som intresserar besökare mest och hur besökare navigerar på webbplatsen.

Google Analytics erbjuder en spårningsservice för denna webbplats. Insamlade data kommer inte att delas med andra parter. Besöksuppgifterna samlas in anonymt och man försöker inte identifiera besökare.

De rutor från sociala medier som förekommer på webbplatsen skriver ibland cookies för vissa tjänster. Dessa tjänster har egna beskrivningar av de cookies som de använder.

Allmän tilläggsinformation under dataskydd.


Webbplatsen

För webbplatsens tekniska funktioner svarar Netello Systems Oy, ett företag som sedan 1999 har sysslat med olika webbtjänster och företagswebbplatser. I företagets serviceutbud ingår till exempel sökmotoroptimering av företagswebbplatser och webbplatser som skräddarsys enligt kunders behov. 

H&H Tuonti Espoo

Lanttikatu 1
02770 Espoo FIN

+358 9 5259 030

myynti@hhtuonti.fi

hhtuonti.fi

H&H Tuonti Oulu

Myyntimiehenkuja 10 C 4
90420 Oulu FIN

+358 9 5259 0328

myynti@hhtuonti.fi

hhtuonti.fi

suomalainen laatutuote
Copyright © 2024 H&H Tuonti